BeautyLeg

BeautyLeg

台湾图站BEAUTYLEG是以美腿写真为主的腿模影音电子杂志,喜爱美腿丝袜的人可不要错过了!BEAUTYLEG同Legheel,Heels,D-CH,丽柜齐名,个人觉得还要更胜一筹!因为Beautyleg的腿模很多都是青春靓丽的大学生兼职的! 她们比内地的腿模更年轻,更时尚! 那么腿模是做什麼的?国内大陆有没有腿模职业呢? 国内有一个知名的美腿杂志叫丽柜,针对的模特群就是腿模,台湾的一个叫BEAUTY LEG,腿部方面的模特。短裙、丝袜、靴子、脚气药水都可以是腿模的工作。 不过腿模最重要的工作还是穿丝袜拍照,因为女人腿部消费最大的还是丝袜了,还有一些其他的展示腿和脚的工作。她们是很注重保养腿部肌肤和形状 每天都要涂抹各种护肤品在腿上和锻炼腿型。平时出去也很少穿高跟鞋,这样才能保持腿型和脚型! 由此可见腿模是多么苛刻的职业! 也可以得知,腿模的腿型都是多么的完美! Beau

,一起在丝袜美腿网www.swmt.cc欣赏吧.
Beautyleg78124 Views
Beautyleg781 2019 / 10 / 27
Beautyleg78225 Views
Beautyleg782 2019 / 10 / 27
Beautyleg78311 Views
Beautyleg783 2019 / 10 / 27
Beautyleg78424 Views
Beautyleg784 2019 / 10 / 27
Beautyleg78511 Views
Beautyleg785 2019 / 10 / 27
Beautyleg7862 Views
Beautyleg786 2019 / 10 / 27
Beautyleg7874 Views
Beautyleg787 2019 / 10 / 27
Beautyleg78814 Views
Beautyleg788 2019 / 10 / 27
Beautyleg7893 Views
Beautyleg789 2019 / 10 / 27
Beautyleg79010 Views
Beautyleg790 2019 / 10 / 27
Beautyleg7712 Views
Beautyleg771 2019 / 10 / 27
Beautyleg77211 Views
Beautyleg772 2019 / 10 / 27
Beautyleg7743 Views
Beautyleg774 2019 / 10 / 27
Beautyleg7733 Views
Beautyleg773 2019 / 10 / 27
Beautyleg7755 Views
Beautyleg775 2019 / 10 / 27
Beautyleg7762 Views
Beautyleg776 2019 / 10 / 27
Beautyleg7778 Views
Beautyleg777 2019 / 10 / 27
Beautyleg7789 Views
Beautyleg778 2019 / 10 / 27
Beautyleg7805 Views
Beautyleg780 2019 / 10 / 27
Beautyleg77910 Views
Beautyleg779 2019 / 10 / 27